Loading...

Holistic Awareness

Holistic Awareness is een Eclectische Holistische Bewustwordingstransformatieproces waarin verschillende elementen, methodes en technieken toegepast worden. Deze diverse tools komen uit verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen, motieven, stromingen of para psychologische en psychologische paden zoals, Psychoanalyse, Psychosynthese, NLP, Focussen, Trance Actionele Analyse, Sjamanisme, yoga, Meditatie, Mind Fullness, Energetische transformatie en nog veel meer.

Bij de Eclectische Holistische Bewustwordingstransformatieproces baseert de stichting zich niet op één vaste theorie, maar worden verschillende theorieën en stromingen gecombineerd. Eclectisch betekent ‘het beste uitkiezend’. Het is een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van verschillende methoden met als doel om mensen te leren hoe ze hun leven anders kunnen ervaren op de manier hoe ze het beste zouden willen ervaren.

E.H.B. wordt in een vorm van advies, begeleiding, coaching, training en scholing aangeboden door de stichting. De methodes, manieren en of diensten worden door middel van workshops, trainingen, opleiding, individuele consulten, lezingen en andere verschillende manieren aangeboden aan een persoon of een groep van verschillende personen.

Currently not connected, Please connect to instagram and try again.

Wat zou je kunnen bereiken met “Holistic Awareness”?

Je wordt bewust van je kwaliteiten en eigenschappen en hoe je deze kunt ontplooien. Het help je om je eigen kwaliteiten (anders, beter) te leren kennen en vanuit die kwaliteiten te gaan handelen. Op die manier werk je vanuit je eigen kracht en kom je dichter bij jezelf.

Je wordt bewust hoe je anders met diverse aspecten van je leven om kunt gaan. Je ontdekt hoe je in je eigen kracht kan staan en vanuit je eigen innerlijke antwoord te leven. Het antwoord vanuit je lichaam, geest en hart (ziel).