Loading...

Holistic Awareness

De wetenschap dat een mens meer is dan een combinatie van lichaam, geest en ziel bestaat al heel lang. Het concept van holisme is al duizenden jaren geleden toegepast in de oude Indiase Vedische cultuur. Deze benadering stimuleerde mensen om naar zichzelf te kijken als een geheel persoon, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op een specifiek lichaamsdeel of ziekte. Het leven omvat alle aspecten die hiermee verband houden.
Holistic Awareness is een Eclectisch Holistisch Bewustwordings- en transformatieproces waarin verschillende elementen, methoden en technieken worden toegepast. Deze diverse tools komen uit verschillende denkwijzen, werkwijzen, stijlen, motieven, stromingen en psychologische en parapsychologische paden.

Bij een Eclectisch Holistisch Bewustwordings- en transformatieproces baseert de coach zich niet op één vaste theorie, maar worden verschillende theorieën en stromingen gecombineerd. Eclectisch betekent ‘het beste uitkiezend’. Het is een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van verschillende methoden, met als doel mensen te leren hoe ze hun leven op een manier kunnen ervaren die het beste bij hen past en zoals zij het graag zouden willen ervaren.
We doen dit in de vorm van advies, begeleiding, coaching, training en scholing aangeboden door de stichting. Dit bieden we via workshops, trainingen, opleidingen, individuele consulten, lezingen en diverse andere vormen zowel individueel als in groepen.

Wat kun je bereiken met “Holistic Awareness”?


Het helpt je bewust te worden van je kwaliteiten en eigenschappen en hoe je deze kunt ontplooien. Het ondersteunt je bij het verkennen en beter leren kennen van je eigen kwaliteiten. Door te handelen vanuit deze kwaliteiten, kun je je doelen bereiken. Op die manier werk je vanuit je eigen kracht en kom je dichter bij jezelf.
Je wordt bewust hoe je op een andere manier kan reageren op de verschillende aspecten van je leven. Je ontdekt hoe je in je eigen kracht kunt staan en kunt leven vanuit je innerlijke kompas. Dit kompas is gebaseerd op de wijsheid van je lichaam, geest en ziel.

Holistic Awareness Nederland

Wat zou je kunnen bereiken met “Holistic Awareness”?

Je wordt bewust van je kwaliteiten en eigenschappen en hoe je deze kunt ontplooien. Het help je om je eigen kwaliteiten (anders, beter) te leren kennen en vanuit die kwaliteiten te gaan handelen. Op die manier werk je vanuit je eigen kracht en kom je dichter bij jezelf.

Je wordt bewust hoe je anders met diverse aspecten van je leven om kunt gaan. Je ontdekt hoe je in je eigen kracht kan staan en vanuit je eigen innerlijke antwoord te leven. Het antwoord vanuit je lichaam, geest en hart (ziel).