Liefde is alles wat je nodig hebt

DE TIJD VOOR BEWUSTWORDING IS NU

Stichting Holistic Awareness Nederland is een instelling met als doel om vanuit een bewuste holistische manier, mensen te leren om weer vrij, blij, gelukkig, gezond, vredevol, en liefdevol te zijn. De leertrajecten en methodes die wij toepassen doen we in vormen van individuele gesprekken, trainingen, opleidingen, workshops, lezingen, dagbestedingen, advisering, begeleiding en coaching.

“ I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times ”
BRUCE LEE • QUOTE OF THE DAY

HOLISTIC AWARENESS

De hedendaagse filosofische definitie van holistische manier van leven bevat veel van deze definities. De mens bestaat uit lichaam, geest en ziel, geïntegreerd tot een geheel, waarvan de delen onafscheidelijk zijn. Dit alles staat voor een dynamische interactie in de mens zelf en het hele universum. Wanneer alle onderdelen in balans en harmonie zijn, is er een maximum aan welzijn.

Een holistische benadering betekent dat wij leergangen en methodes bieden die naar de hele persoon kijkt. Bij de leertrajecten wordt bewust de aandacht gericht op het fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele welzijn.

Wat betekent Awareness?

Awareness is bewustwording van lichaam, geest en ziel. Het is een onderdeel van je bewustwordingsproces om weer heel te worden. Dit is een vermogen om gebeurtenissen, gedachtes, gevoelens en gedragingen rechtstreeks te kennen en waar te nemen , te voelen of op de hoogte te zijn. Een toestand waarin iemand zich bewust is van zichzelf en de omgeving.